ผมสัญญากว่า Email ที่คุณให้มา

ผมจะส่งข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันคุ้มค่ากับคุณมากๆ เลย